By following this link you'll go directly to the site map at the end of each page
IT EN FR DE ES HU NL PL SL CZ (SK)
You're in:
Zdroje
List view

Lekárske časopisy

 American Journal of Transplantation published by the American Society of Transplant Surgeons (ASTS) and the American Society of Transplantation (AST)

Biology of Blood and Marrow transplantation official Journal of the American Society for Blood and Marrow Transplantation

Cell and Tissue Banking (Online version available) International Journal for Banking, Engineering and Transplantation of Cells and...

Published 01-05-2008 in Zdroje , last update 06-17-2010 More...

Share: 

1document

Glosár

 The following glossary was agreed by many European countries involved in the Eurocet project, with the objective of harmonising the terminology utilised in the field of organ, cell and tissue donation and transplantation.

Published 01-09-2008 in Zdroje , last update 03-18-2010 More...

Share: 

Link na národné registre darcov drene

 Zvolené linky na národné registre sú doleuvedené.
Ak chcete pridať, aktualizovať alebo odobrať Váš register zo zoznamu kontaktujte, prosím, emailom webmastera

Asociácie Darcov/Pacientov

 Zvolené linky na asociácie darca/pacient sú doleuvedené.
Ak chcete Asociácie, ktoré chcete pridať, aktualizovať alebo odobrať asociácie zo zoznamu, kontaktujte, prosím, emailom webmastera

Austria/-sterreich

Bulgaria

Czech Republic:

Denmark/Danmark:

Stanovy

 Európske a miestne zákony a nariadenia týkajúce sa donačnej a transplantačnej aktivity v krajinách reprezentovaných Eurocet partnermi, môžu byť nájdené pomocou duleuvedených linkov.
Vo väčšine prípadov sa týka o externé linky inštitúcií v oficiálnom národnom jazyku.

Právo Európskej Únie

  • Smernica 2004/23/ES
    Európskeho parlamentu a Rady, zo dňa 31 marca 2004, o vytvorení štandardov kvality a bezpečnosti pre darcovstvo, odoberanie, testovanie, spracovanie, konzervovanie, uskladňovanie a distribúciu ľudských tkanív a...

    Published 01-06-2008 in Zdroje , last update 03-18-2010 More...

    Share: 

Legal information


© - Istituto Superiore di Sanità Viale Regina Elena 299 - 00161 - Roma (I)
Partita I.V.A. 03657731000 - C.F. 80211730587 - Legal information

ISS Home

Informiamo i visitatori, in virtù della individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie - 8 maggio 2014 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014), che questo sito utilizza direttamente solo cookie tecnici.[Ho letto]