By following this link you'll go directly to the site map at the end of each page
IT EN FR DE ES HU NL (PL) SL CZ SK
You're in:
Zasoby
List view

Czasopisma medyczne

 American Journal of Transplantation published by the American Society of Transplant Surgeons (ASTS) and the American Society of Transplantation (AST)

Biology of Blood and Marrow transplantation official Journal of the American Society for Blood and Marrow Transplantation

Cell and Tissue Banking (Online version available) International Journal for Banking, Engineering and Transplantation of Cells and...

Published 01-05-2008 in Zasoby , last update 06-17-2010 More...

Share: 

Odnosniki (linki) do Krajowych Rejestrów Dawców Szpiku

 Poniżej znajdują się wybrane odnośniki do rejestrów krajowych.
Rejestry, które mają być dodane, aktualizowane lub usunięte z listy powinny skontaktować się e-mailem z administratorem sieci.

Stowarzyszenia dawców/pacjentów

 Poniżej znajdują się wybrane odnośniki do stowarzyszeń dawców/pacjentów.
Stowarzyszenia, które mają być dodane, aktualizowane lub usunięte z listy powinny skontaktować się e-mailem z administratorem sieci.

Austria/-sterreich

Bulgaria

Czech Republic:

Denmark/Danmark:

1document

Słownik

 Następujący słownik został zaakceptowany przez kraje włączone w projekt Eurocet.
Ma on na celu ujednolicenie i zharmonizowanie terminologii używanej przez osoby, instytucje związane z przeszczepianiem organów, tkanek i komórek.

Published 01-09-2008 in Zasoby , last update 02-14-2008 More...

Share: 

Akty prawne

 Przepisy europejskie, krajowe i lokalne dotyczące dawstwa i przeszczepów obowiązujące w państwach reprezentowanych przez członków Eurocet można znaleźć korzystając z niżej podanych odnośników (linków).
W większości przypadków są to odnośniki zewnętrzne podane przez Instytucje, w języku urzędowym danego państwa.

Prawo Unii Europejskiej

  • Dyrektywa 2004/23/WE
    Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004r. w sprawie ustalenia norm jakości i bezpieczeństwa oddawania, pobierania, badania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji...

    Published 01-06-2008 in Zasoby , last update 02-14-2008 More...

    Share: 

Legal information


© - Istituto Superiore di Sanità Viale Regina Elena 299 - 00161 - Roma (I)
Partita I.V.A. 03657731000 - C.F. 80211730587 - Legal information

ISS Home

Informiamo i visitatori, in virtù della individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie - 8 maggio 2014 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014), che questo sito utilizza direttamente solo cookie tecnici.[Ho letto]