By following this link you'll go directly to the site map at the end of each page
IT EN FR DE ES HU NL PL SL CZ (SK)
You're in:
Údaje:
List view

10documents

Aktivita darcovstva a transplantácie tkanív

 Údaje Eurocetu o tkanivách môžu byť vizualizované cez záznamy danej krajiny alebo všetkých európskych krajín.
Všetky premenné a indikátory použité v správach sú obsiahnuté v glosári Eurocetu a sú odsúhlasené partnermi, ktorí sa podieľajú na projekte.
Údaje sú registrované ročne príslušnými narodnými orgánmi a týkajú sa aktivít uskutočneným počas jedného roka, predovšetkým:

  • Údaje o darcovi tkaniva
  • Údaje o darcovstve tkaniva
  • Údaje o transplantácii tkaniva
  • Údaje o spracovaní tkaniva
  • Import/export tkaniva

Prezri správy Eurocetu o tkanivovej aktivite ...

Published 12-07-2007 in Údaje: , last update 05-10-2019 More...

Share: 

9documents

Data collection from ART Competent Authorities

 Data related to the reproductive cells utilized in ART can be viewed in this section through reports related to a single country or all of the European countries.
Assisted reproductive technology (ART) is a general term referring to methods used to achieve pregnancy by artificial or partially artificial means. Reproductive technology is used primarily in infertility treatments, but also in fertile couples affected by genetic and transmissible diseases .
The term also includes, for the countries in which it is allowed by law, any reproductive technique involving a third party donation ( e.g. a sperm or oocyte donation).

The data are those recorded by the ART National Competent Authorities and refer to the activities performed within a year.

News!!Find...

Published 12-07-2007 in Údaje: , last update 05-10-2019 More...

Share: 

11documents

Darcovstvo a transplantácia buniek a aktivita bankingu uskutočňovaná v krajinách

 Údaje Eurocetu o HPC (Haematopoietic Progenitor Cells=hemopoietické progenitorové bunky) môžu byť vizualizované cez správy jednej krajiny alebo všetkých európskych krajín.
Všetky premenné a indikátory použité v záznamoch sú obsiahnuté v slovníku Eurocetu a sú odsúhlasené partnermi spolupodieľajúcimi sa na originálnom projekte.
Údaje sú registrované ročne príslušnými narodnými orgánmi a týkajú sa aktivít uskutočneným počas jedného roka, predovšetkým:

  • Údaje o darcovstve HPC
  • Údaje o transplantácii HPC
  • Uskladňovanie HPC v bankách

Prezri správy Eurocetu o bunkovej aktivite: (below attached)

Published 12-07-2007 in Údaje: , last update 05-10-2019 More...

Share: 

Údaje o orgánoch

 Záznamy o darcovstva a transplantáciách orgánov môžu byť prehliadnuté v Transplant Newsletter, vydaným Európskou radou a ONT (Organización Nacional de Trasplantes)

Published 12-07-2007 in Údaje: , last update 10-22-2014 More...

Share: 

Legal information


© - Istituto Superiore di Sanità Viale Regina Elena 299 - 00161 - Roma (I)
Partita I.V.A. 03657731000 - C.F. 80211730587 - Legal information

ISS Home

Informiamo i visitatori, in virtù della individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie - 8 maggio 2014 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014), che questo sito utilizza direttamente solo cookie tecnici.[Ho letto]