By following this link you'll go directly to the site map at the end of each page
IT EN FR DE ES HU NL PL SL CZ (SK)
You're in:
Údaje:

Darcovstvo a transplantácia buniek a aktivita bankingu uskutočňovaná v krajinách

Údaje Eurocetu o HPC (Haematopoietic Progenitor Cells=hemopoietické progenitorové bunky) môžu byť vizualizované cez správy jednej krajiny alebo všetkých európskych krajín.
Všetky premenné a indikátory použité v záznamoch sú obsiahnuté v slovníku Eurocetu a sú odsúhlasené partnermi spolupodieľajúcimi sa na originálnom projekte.
Údaje sú registrované ročne príslušnými narodnými orgánmi a týkajú sa aktivít uskutočneným počas jedného roka, predovšetkým:

  • Údaje o darcovstve HPC
  • Údaje o transplantácii HPC
  • Uskladňovanie HPC v bankách

Prezri správy Eurocetu o bunkovej aktivite: (below attached)

Documents

Published 07-12-2007 in Údaje: , last update 10-05-2019

Share: 

Legal information


© - Istituto Superiore di Sanità Viale Regina Elena 299 - 00161 - Roma (I)
Partita I.V.A. 03657731000 - C.F. 80211730587 - Legal information

ISS Home

Informiamo i visitatori, in virtù della individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie - 8 maggio 2014 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014), che questo sito utilizza direttamente solo cookie tecnici.[Ho letto]